Tydzień Mózgu

Zapraszamy na Tydzień Mózgu w dn. 15-19.03. Szczegóły na stronie kuratorium oraz stronie internetowej tydzienmozgu.umk.pl