Toruński Festiwal Nauki i Sztuki 2018

Dzięki czujności, refleksowi, działaniom flisaczkowych rodziców i nauczycieli udało nam się wziąć udział w zajęciach dla przedszkolaków organizowanych w ramach Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Serdecznie dziękujemy za wsparcie we wczesnoporannych zapisach pani Zawadzie (mamie Jerzego) i pani Kachniarz (mamie Ulki)!