Ramowy rozkład dnia

6.30 – 7.45

Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne,
tematyczne, dydaktyczne, inne.

7.45 – 8.15

Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem
uzdolnionym (pozostałe dzieci zabawy dowolne).

8.15 – 8.30

Zestaw ćwiczeń porannych – dzieci starsze,
zabawa ruchowa – dzieci młodsze.

8.30 – 9.00

Czynności higieniczno – porządkowe,
Śniadanie.

9.00 – 9.30

Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne,
tematyczne, dydaktyczne, inne.

9.30 – 10.30

Zajęcia dydaktyczne.

10.30 – 11.45

Zajęcia w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze
lub/i zabawy ruchowe w sali, praca w kąciku przyrody,
dodatkowe działania edukacyjne.

11.45 – 12.00

Czynności higieniczno – porządkowe.

12.00 – 12.30

Obiad.

12.30 – 13.15

Bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne wg zainteresowań.

13.15 – 13.30

Zabawa ruchowa.

13.30 – 14.00

Czynności higieniczno – porządkowe,
Podwieczorek.

14.00 – 14.30

Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem
uzdolnionym (pozostałe dzieci zabawy dowolne).

14.30 – 15.15

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne,
tematyczne, dydaktyczne, inne.

15.15 – 17.00

Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze
lub/i zabawy ruchowe w sali, praca w kąciku przyrody.