Nagroda za dobre serce :)

10.10.2020 zakończyliśmy akcje zbierania kasztanów. Dziękujemy za ogromne zaangażowanie w pomoc Mateuszowi <3 Ilość kasztanów liczyliśmy w tonach! W ramach nagrody odwiedził nas dziś teatr „Vaśka” ze spektaklem „Dbamy o czystość i zdrowie”.