Edukacja

Przedszkole realizuje cele i zadania obejmujące wspomaganie rozwoju umysłowego, wychowania i kształcenia określone w:

Podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
oraz przyjętym do realizacji programie wychowania przedszkolnego:

„Wokół przedszkola. Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego” Grupa MAC S.A, 2018 pod redakcją
Wiesławy Żaby – Żabińskiej.

W roku szkolnym 2019/2020 Przedszkole „Flisaczek” realizuje działania proekologiczne takie jak: projekty „Flisaczkowe Ekoludki” oraz „Flisaczkowe Ekoludki na ścieżce edukacyjnej”. Powyższe inicjatywy zostały wsparte przez Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Został również opracowany autorski program edukacyjny „Flisaczkowe Ekoludki” napisany przez trzy niezastąpione nauczycielki: Monikę Jakubowską, Angelikę Sikorę oraz Aleksandrę Szopę.

Tegoroczny plan pracy dydaktycznej zatytułowany jest: „F jak flora, F jak fauna, F jako Flisakorecykling”. W ramach tego został opracowany „Kalendarz Przyrodnika”, który porządkuje organizowane dni wybranych roślin oraz zwierząt.

Całość dopełniają zaprojektowane przez Monikę Jakubowską ulotki proekologiczne:

 

W naszym przedszkolu stosujemy w pracy z dziećmi następujące metody: metodę projektów badawczych, pedagogiki zabawy, edukacji przez ruch D. Dziamskiej, ekspresji twórczej R. Labana, gimnastykę rytmizującą A. i M. Kniessów, elementy kinezjologii edukacyjnej „Gimnastyka Mózgu”
P. Dennisona, a także metody rozwijające umiejętności językowe,
sprawność manualną i grafomotoryczną oraz techniki twórczego myślenia.
W naszej pracy dążymy do integracji metod edukacyjnych wokół zabawy i działań ruchowych,
podstawowych form aktywności dzieci w wieku przedszkolnym.